کد تقلب کالاف دیوتی 2 زبان

خطا : نمی توان دستور پرس و جو را اجرا کرد